Chiêu thức kinh doanh này là một minh chứng cho đầu óc buôn bán của anh chàng người Iran.