Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các điểm họp chợ tự phát bị cấm tụ tập buôn bán nên nhiều chị em trồng rau,...