Một đơn vị trong nước bất ngờ tuyên bố đang nắm giữ bản quyền ca khúc “Độ ta không độ nàng” và yêu cầu thu...