Đài Truyền hình Việt Nam (Đài THVN) vừa chính thức thông báo đã sở hữu bản quyền, trở thành đơn vị phát sóng...