Từ phản ảnh của người dân, chúng tôi đã đi dọc tuyến đường Ngọc Hoàng nối từ xã Ngọc Yêu (huyện Tu Mơ Rông)...