Xuân lên Facebook rao bán cây và quả thuốc phiện cho đàn ông mua ngâm rượu và khi bị bắt khai 'không ngờ...