Bỏ giá thấp hơn nhà thầu trúng thầu gần 1 tỷ đồng mà vẫn bị đánh trượt, nhà thầu đã gửi đơn kiến nghị...