Bắn pháo hoa Tết Nguyên đán

Vừa xin gạo vừa… bắn pháo hoa

Vừa xin gạo vừa… bắn pháo hoa

Nhiều tỉnh đã xin trung ương hỗ trợ gạo cho người dân nghèo trong dịp Tết nguyên đán 2019 nhưng lại tổ chức bắn...