Trong công văn ngày 8/2, UBND tỉnh thống nhất tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại thành phố Đà Lạt (2 điểm bắn...