Sau khi quay lén nhiều nữ sinh tắm trong khóa học giáo dục quốc phòng, Vũ cắt ảnh gửi cho các nạn nhân qua Facebook,...