Theo Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương, kết quả công tác phòng chống tham nhũng vặt còn rất khiêm tốn khi chỉ có 2...