Sau khi Cử nhậu xong cùng anh Hùng thì ngủ lại nhà bạn. Ông ta thức giấc lúc rạng sáng rồi vào phòng bé Yến...