Phát hiện trong bụi cây rậm cách vị trí mình đang đứng khoảng 50m có tiếng động đậy nghĩ đó là thú...