Nhà ở xã hội dành riêng cho cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Đắk Lắk đang được rao bán công khai trên mạng...