Tấm biển 'Bông hồng đỏ tặng ai đang còn mẹ/Bông hồng trắng cùng đau mất mẫu thân' trên chiếc xe bán cà phê dạo...