Bán người sang Trung Quốc

U60 bị bán ra nước ngoài làm vợ

U60 bị bán ra nước ngoài làm vợ

Đối tượng lừa 2 người đàn bà đi làm ở Hải Dương nhưng bán thẳng sang Trung Quốc, nhận tiền công 4000 nhân dân