Biết H. đang mang thai nhưng các đối tượng vẫn nhẫn tâm bán cho người đàn ông Trung Quốc lấy làm vợ. Vì đang có...