Nhiều lần đòi lại tiền đầu tư mua đất của Công ty Alibaba bất thành, 2 khách hàng đã đến kéo trụ sở công ty này...