Những đứa trẻ mới 14 tuổi, đang học lớp 8, thích nhau rồi nghỉ học, về nhà cưới nhau. Những đám cưới trẻ con...