Có nhiều bài học mà người ta chỉ có cơ hội học một lần duy nhất nhưng phải trả với cái giá quá đắt.