Người đứng đầu mảng bán lẻ của Apple sẽ sớm rời công ty và quay trở về ngành thời trang.