Sử dụng bàn là hơi nước sai cách không chỉ không tiết kiệm được điện năng mà còn gây ra nhiều tác hại khác....