Những chiếc lá bàng khô tưởng như không còn giá trị lại bất ngờ được bán tới hàng trăm nghìn đồng/kg phục vụ...