Hai chị em họ ở Cần Thơ bị cáo buộc dựng chuyện bán kim cương, khẩu trang để lừa đảo khoảng 20 tỷ đồng.