Cục QLTT tỉnh Lạng Sơn cũng phát hiện và buộc tiêu hủy 03 bao tải chứa đựng mỡ heo đã chảy nước, bốc mùi hôi...