Bán khẩu trang cho học sinh với giá cao, một giáo viên dạy môn tiếng Anh ở huyện Đầm Dơi (Cà Mau) bị kiểm điểm.