Công an quận 10, TP.HCM vừa phá một đường dây liên tỉnh làm giả nhiều loại bằng cấp, chứng chỉ với giá chỉ 2...