Vải thiều năm nay sẽ được mùa, được giá và đây cũng là dịp để đẩy mạnh thương mại điện tử, livestream (quay...