Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Trị ngày 12.6 cho biết, Đội Quản lý thị trường số 5 đã ra quyết...