Người chơi flycam cố tình tắt hệ thống định vị GPS để dễ dàng chụp ảnh ở nơi cấm bay