Cây gỗ sưa có chiều dài khoảng 8m, nặng 1,6 tấn đã được thương lái mua nhanh với giá 600 triệu.