Sau khi chạy bộ lên đèo Hải Vân ẩn nấp, Triệu Quân Sự di chuyển ngược xuống biển, đi dọc đường biển theo...