Sáng 5.9, ông Nguyễn Văn Tấn, Phó giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau xác nhận, đã chấp nhận đơn bảo...