Chưa từng trực tiếp nhắc đến đối phương hay công khai ảnh chụp chung song qua hàng loạt 'bằng chứng' trên mạng,...