Cú đánh khiến chàng trai đi cùng cô gái phải can ngay.