Trong lễ giỗ Lê Công Tuấn Anh hôm 6/10, người bạn thân Lê Tuấn Anh đã "minh oan cho cựu người mẫu Minh Anh" về cái...