Bận đến mấy, tuần nào cô ấy cũng về thăm bố mẹ. Sau mỗi chuyến về quê, Lan lại giúi vào tay tôi vài triệu. Tôi...