Dân mạng phong cho anh chàng này danh hiệu “người có cặp sừng dài nhất năm”.