Câu nói của người bán dưa hấu cũng như những việc làm của bà thực sự đáng nể.