Sau chưa đầy 20 giờ đăng tải bài viết, bạn đọc gần xa của Báo Người Lao Động đã ủng hộ 35 triệu đồng cho cô...