Sáng 10/1, UBND huyện đảo Hoàng Sa, TP. Đà Nẵng tổ chức tiếp nhận bản đồ vô giá Partie de la Cochichine khẳng định...