Trung Quốc bắt đầu loạt tấn công liên tục nhắm vào H&M sau khi nhiều kênh truyền thông phản đối nhà bán lẻ quần...