Dù đã biết lệnh cấm kinh doanh dịch vụ ăn uống kể cả bán hàng qua mạng và bán mang đi từ sau 13h ngày 30/7 nhưng chủ...