ĐH Quốc gia TP.HCM khẳng định không phát hành các tài liệu về đề thi đánh giá năng lực năm 2020 dưới bất kỳ hình...