Tại huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk, gần đây, một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu ngang nhiên sử dụng xe ô tô...