Cử tri thành phố Đà Lạt nêu các ý kiến tập trung vào vấn đề giải quyết tranh chấp đất đai, khiếu kiện kéo dài;...