Tú bà cho 30 nhân viên lên xếp 2 hàng trong phòng Karaoke để khách nước ngoài lựa chọn rồi thông báo những ai...