Vốn đang vô cùng buồn bã, đau khổ, bạn cùng phòng của nam sinh viên lại cố tình mang bạn gái về phòng ký...