Một công ty sản xuất khẩu trang vừa bị phạt hành chính 2 lần về hành vi không phép, tăng giá bán giữa dịch COVID -19,...