Chỉ vì vài đồng bạc lẻ, một người cha ở Pakistan đã đồng ý bán con gái mình và cho người mua hãm hiếp cô bé mới...